flat | รูปประโยคของภาษาพม่ารูปประโยคของภาษาพม่า84498_1.gif


icon_dukdik_339.gif 1.ก่อนอื่นก็เรื่องรูปประโยคก่อนเลย..ในภาษาไทยเราจะเรียงประโยคเป็น ประธาน กริยา กรรม ใช่ไม๊ครับ แต่ภาษาพม่านั้นกลับกันกับของเราคือจะเรียงประโยคเป็น ประธาน กรรม กริยา ครับ..แฮ่ๆ แค่นี้ก็อาจจะทำให้ปวดหัวขึ้นมาแล้วนะครับ เพราะต้องคิดกลับกันกับภาษาของเรา เช่น ถ้าเราพูดภาษาไทยว่า ฉันกินข้าว ภาษาพม่าก็จะพูดว่า ฉันข้าวกิน นั่นเอง

icon_dukdik_339.gif2. ภาษาพม่ามีพยัญชนะทั้งหมด 33 ตัว มีสระลอย (สระที่ออกเสียงได้โดยไม่ต้องเอาไปติดกับพยัญชนะ) 11 ตัว และสระจม (สระที่ต้องเขียนติดกับพยัญชนะ) ที่เป็นสระพื้นฐานอยู่ 12 รูปด้วยกัน
สำหรับ ภาษาพม่าไม่มีการผันรูปกริยาให้เข้ากับ Tense ต่างๆเหมือนภาษาทางยุโรปอื่นๆ ซึ่งทำให้เราเรียนง่ายขึ้นนะครับ แต่ในคำกริยาและคุณศัพท์ทุกตัวของภาษาพม่านั้นจะต้องลงท้ายด้วย dae/tae (เด่หรือเต่ แล้วแต่คำกริยาตัวนั้นๆ) เสมอ เช่น shit' dae (ชิ๊ เด่) แปลว่า "รัก" หรือ myan dae (เมี่ยน เด่) แปลว่า "เร็ว" เป็นต้นครับ

icon_dukdik_339.gif3. ภาษาพม่าอาจจะมีรูปของตัวสะกดอยู่ แต่ไม่ออกเสียงตัวสะกดนั้นเลย เช่น leik' (แปลว่า มือ) ถ้าอ่านตามที่เขียนก็จะอ่านว่า เล้ก แต่ด้วยการที่ภาษาพม่าไม่ออกเสียงตัวสะกด คำนี้ก็เลยต้องอ่านว่า "เล่ะ" คืออ่านเฉพาะพยัญชนะกับสระเท่านั้น ดังนั้นคนพม่าจึงไม่คุ้นเคยกับการมีตัวสะกดเยอะแยะมากมายอย่างภาษาไทย ก็เลยอ่านภาษาไทยแบบไม่มีตัวสะกด เช่น "ผัก" ก็กลายเป็น "ผ่ะ" อย่างที่พวกเราชอบเอามาล้อเลียนกันว่าพูดม่ะช่ะ เอ๊ย ไม่ชัดนั่นหล่ะครับ

icon_dukdik_339.gif4.ภาษาพม่ามีวรรณยุกต์ 4 ตัว
ในตำราทั่วๆไปที่เขียนโดยใช้ตัวอักษรโรมันนั้นจะแบ่งวรรณยุกต์ในภาษาพม่าโดยใช้สัญลักษณ์ตามตัวอย่างข้างล่างคือ

4.1 la (ไม่มีรูปวรรณยุกต์) จะออกเสียงเหมือนมีเสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกำกับอยู่ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า "หล่า"

4.2 la. (มีจุดอยู่ข้างหลังคำ) ออกเสียงเหมือนมีวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกำกับอยู่ จึงออกเสียงว่า "ล๊ะ"

4.3 la: (มีเครื่องหมาย colon อยู่หลังคำ) ออกเสียงเหมือนเสียงสามัญในภาษาไทย คำนี้จึงออกเสียงว่า "ลา"

4.4 lou' (มีเครื่องหมาย apostrophe อยู่หลังคำ) ออกเสียงวรรณยุกต์เอก แต่ออกเสียงเหมือนคำที่เป็นคำตาย (คำที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้น) ในภาษาไทย ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่า "โล่ะ"

icon_dukdik_339.gif 5. ภาษาพม่ามีคำที่ทำหน้าที่บอกหน้าที่ของคำต่างๆในประโยค (อันนี้ในภาษาไทยไม่มีครับ) เช่น คำที่บอกหน้าที่กรรมในประโยคคือคำว่า go (โก่) เพราะฉะนั้น ถ้าจะพูดว่า ฉันกินข้าว ก็จะพูดว่า

Kyanaw: thamin go sa: tae (จะนอ ทะเมง โก่ ซา เด่) โดยที่
Kyanaw: แปลว่า "ผม " (คำสรรพนาม เพศชาย)
thamin แปลว่า "ข้าว"
go คือตัวที่ชี้กรรมในประโยค (ข้าวเป็นกรรมของประโยคเพราะถูกกิน)
sa: dae แปลว่า กิน (คำกริยามี dae ติดมาด้วยทุกครั้งเมื่อจบประโยค)

icon_dukdik_339.gif6. ภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่เรียนเหมือนกัน เพราะภาษาพูดและภาษาเขียนของพม่านั้นต่างกันเยอะพอสมควร โดยส่วนใหญ่ที่ต่างกันก็คือคำที่แสดงหน้าที่ต่างๆในประโยค อย่างเช่น ตัวอย่างข้างบน sa: dae (ซา เด่ แปลว่ากิน) เป็นรูปของภาษาพูด แต่ถ้าภาษาเขียนจะเขียนเป็น sa: thi: (ซา ตี) เป็นต้น

658757kawmtvywht.gif

anigifg.gifanigifk.gif