เลข และการนับ

numbers.jpg
คำศัพท์
ตัวเลข
ออกเสียง
แปลไทย
0baipak.blogspot.com.20.gif
เฏ๊าน ญา
ศูนย์
1baipak.blogspot.com21 .gif
ติ๊ / ติ๊ด
หนึ่
2baipak.blogspot.com22 .gif
นิ / นิด
สอง
3 baipak.blogspot.com23.gif
เฏาน
สาม
4baipak.blogspot.com24.gif
เล
สี่
5baipak.blogspot.com25.gif
งา
ห้า
6baipak.blogspot.com26.gif
เจ๊าก
หก
7baipak.blogspot.com27.gif
คุน นิ
เจ็ด
8 baipak.blogspot.com28.gif
ชิด
แปด
9baipak.blogspot.com29.gif
โกะ
เก้า
10baipak.blogspot.com21 .gifbaipak.blogspot.com.20.gif
ตแซ
สิบ

การนับเลข

การนับเลขในภาษาพม่า มีลำดับการออกเสียงดังที่กล่าวมา แต่มีข้อตระหนักในการเรียกเลข 25 หรือลำดับที่ยี่สิบห้า เพราะภาษาพม่ากำหนดออกเสียงเป็นกรณีพิเศษ คือพูดว่า /อเซ็ก/ ความหมายลึกๆ แล้วหมายถึงครึ่งของครึ่ง หรือหนึ่งในสี่ กล่าวคือ ถ้าหากแบ่งของชิ้นหนึ่งออกเป็นสี่ส่วน อเซ็ก ก็คือหนึ่งในสี่ หรือถ้าแบ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็น 100 ส่วน หนึ่งในสี่ของจำนวนร้อย ก็คือ 25 (รวม 25 จำนวน 4 ครั้ง ก็จะได้เท่ากับ 100) ดังนั้น ในการบอกอายุ บอกวัน บอกราคา บอกน้ำหนัก ถ้าเป็นจำนวนยี่สิบห้า มักจะใช้ว่า อเซ็ก เป็นปกติ (คล้ายกับในภาษาไทยที่เรียกจำนวน 20 ว่า ยี่สิบ โดยไม่เรียกว่า สองสิบ เช่น ยี่สิบปี ยี่สิบบาท ยี่สิบกิโลกรัม) ทั้งนี้เป็นขนบในการเรียกหรือพูดภาษาพม่า
หนึ่ง การนับในภาษาพม่า มีสูงสุดถึงหลักแสน ดังนั้น ถ้าหากจะกล่าวถึงจำนวนล้าน จึงต้องใช้ว่าว่า “สิบแสน” ซึ่งก็คือต้องใช้ว่า แซเฏง หรือถ้าหากจะกล่าวถึงจำนวน 10 ล้าน จะใช้ว่า เฏงติ๊ยา ซึ่ง เฏง ก็คือจำนวน แสน ส่วน ติ๊ยา ก็คือ หนึ่งร้อย ดังนั้น แสนของร้อย หรือกล่าวง่ายๆ ถ้าหากมีธนบัตรราคา 100 หากมีถึง 100000 ใบ จำนวนรวมของธนบัตรนั้นจะเท่ากับ 10 ล้าน นั่นเอง
หน่วยการเงินของพม่า เรียกว่า จั๊ด โดยทั่วไปเวลาเขียนเป็นภาษาไทย จะนิยมเขียน จัต หรือ จั๊ต ซึ่งสะกดด้วย ต เต่า แต่ในที่นี้เป็นการเขียนเพื่อเน้นในการออกเสียง จึงสะกดด้วย ด เด็กanigifg.gifanigifk.gif